Liên hệ

CÔNG TY TNHH SXTM NGUYỆT ÁNH

Trụ sở chính

Liên hệ các phòng ban (số máy lẻ 0211 3869 828)

 • Phòng kinh doanh: 101 / 102 / 103
 • Phòng kế toán: 106
 • Phòng kỹ thuật: 107
 • Phòng công nghệ & Quảng cáo: 108
 • Phòng điện tử – điện tự động hóa: 109

Văn phòng đại diện

 • Địa chỉ: 208 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: 0211 3869 828 * Fax: 0211 3869 828
 • Email: sales.nguyetanh@gmail.com

Hỗ trợ 24/7

 • Mr. Chiến: 0983 936 204
 • Mr. Thành: 0981 580 656
 • Mr. Dũng : 0971 775 700