Giá để hàng

Showing all 4 results

Kệ để hàng NA-01 Kệ để hàng Giá kệ kho hàng tải trọng nhẹ: từ 10 đến 500kg giành cho các siêu thị. Kho xưởng để sản phẩm nguyên liệu nhẹ. Giá kệ kho hàng tải trọng trung bình: từ 500kg đến 1tấn. Loại kệ hàng này chủ yếu dùng...
out of 5
Kệ để hàng NA-02 Kệ để hàng NA-02 Giá kệ kho hàng tải trọng nhẹ: từ 10 đến 500kg giành cho các siêu thị. Kho xưởng để sản phẩm nguyên liệu nhẹ. Giá kệ kho hàng tải trọng trung bình: từ 500kg đến 1tấn. Loại kệ hàng này chủ yếu...
out of 5
Kệ để tài liệu NA-01 Mẫu kệ để tài liệu Kệ đựng tài liệu là loại kệ đa dạng về mẫu mã. Được thiết kế và sản xuất theo nhu cầu của khách hàng. Phù hợp để chứa hàng với tải trọng nhẹ và không gian lưu trữ chật hẹp....
out of 5
Kệ để tài liệu NA-02 Mẫu kệ để tài liệu Kệ đựng tài liệu là loại kệ đa dạng về mẫu mã. Được thiết kế và sản xuất theo nhu cầu của khách hàng. Phù hợp để chứa hàng với tải trọng nhẹ và không gian lưu trữ chật hẹp....
out of 5

Khách Hàng Tiêu Biểu