Đồ gỗ Đồng Kỵ

Xem tất cả 25 sản phẩm

 • Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng – NGD020

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Tần Thủy Hoàng – NGD020 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Tần Thủy Hoàng mang hơi hướng cổ điển và sang trọng,uy nghi, bề thế. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Âu Á – NGD009

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Âu Á – NGD009 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Âu Á cuốn thư tay hộp mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Âu Á – NGD010

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Âu Á – NGD010 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Âu Á vừa mang hơi hướng cổ điển vừa hiện đại. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích rộng.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Bát tiên – NGD021

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Bát Tiên – NGD021 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Bát Tiên mang hơi hướng cổ điển và sang trọng,uy nghi, bề thế. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Chuông Đào – NGD011

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Chuông Đào – NGD011 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Chuông Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích nhoe hoặc vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Chuông Đào – NGD012

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Chuông Đào – NGD012 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Chuông Đào cuốn thư tay hộp mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích nhỏ hoặc vừa phải

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Minh Quốc – NGD013

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Minh Quốc – NGD013 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Minh Quốc cuốn thư tay hộp mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích nhỏ hoặc vừa phải

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Minh Quốc – NGD014

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Minh Quốc – NGD014 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Minh Quốc cuốn thư tay hộp mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích nhỏ hoặc vừa phải

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ móc – NGD001

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ móc – NGD001 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ móc mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ móc – NGD002

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ móc – NGD002 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ móc mang hơi hướng cổ điển, điểm nhấn của bộ NGD002 là có khảm trai phía lưng tựa. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Voi – NGD009

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Voi – NGD009 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Voi mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Voi – NGD022

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Voi – NGD022 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Voi mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD003

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD003 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển, điểm nhấn của bộ NGD003 là có họa tiết khảm trai. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD004

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD004 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD005

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD005 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD006

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD006 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD007

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD007 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD008

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD008 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD022

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Quốc Đào – NGD022 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích rộng.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Rồng đỉnh – NGD015

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Rồng đỉnh – NGD015 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Rồng đỉnh mang hơi hướng cổ điển và sang trọng, uy thế. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích rộng.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Rồng đỉnh – NGD016

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Rồng đỉnh – NGD016 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Rồng đỉnh mang hơi hướng cổ điển và sang trọng, uy thế. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích rộng.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ đỉnh rồng – NGD017

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Rồng đỉnh – NGD017 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Rồng bảo đỉnh mang hơi hướng cổ điển và sang trọng, uy nghi, bề thế. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích rộng.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ đỉnh rồng – NGD018

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Rồng đỉnh – NGD018 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Rồng bảo đỉnh mang hơi hướng cổ điển và sang trọng,uy nghi, bề thế. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích rộng.

 • Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Đoản kỷ – NGD019

  Bộ bàn ghế Đồng Kỵ Đoản Kỷ – NGD019 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Đoản Kỷ mang hơi hướng cổ điển và sang trọng,uy nghi, bề thế. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích vừa phải.

 • Tủ thờ Đồng Kỵ NGĐ023

  Tủ thờ Đồng Kỵ – NGD023 được sản xuất tại xưởng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Nguyệt Ánh. Được làm từ nguyên liệu tự nhiên là gỗ hương đỏ. Bằng tài hoa, sự khéo léo và óc thẩm mỹ sáng tạo tinh tế của những người thợ thủ công tạo nên bộ Quốc Đào mang hơi hướng cổ điển. Phù hợp với không gian phòng khách có diện tích rộng.