Nội thất phòng ngủ

Xem tất cả 3 sản phẩm

  • Giường gỗ hương Nguyệt Ánh GIU-0200

    Giường gỗ Nguyệt Ánh GIU-0200 là sản phẩm nội thất gỗ được sản xuất tại xưởng nội thất công ty TNHH SXTM Nguyệt Ánh, Giường gỗ thường dùng phổ biến trong gia đình, kiểu dáng truyền thống, chất liệu gỗ hương không mỗi mọt

  • Giường gỗ Nguyệt Ánh GIU-0100

    Giường gỗ Nguyệt Ánh GIU-0100 là sản phẩm nội thất gỗ được sản xuất tại xưởng nội thất công ty TNHH SXTM Nguyệt Ánh, Giường gỗ thường dùng phổ biến trong gia đình, kiểu dáng truyền thống, chất liệu gỗ tốt không mỗi mọt

  • Tủ quần áo Nguyệt Ánh TNA-0100

    Tủ quần áo Nguyệt Ánh TNA-0100 là sản phẩm nội thất gỗ gia đình làm từ gỗ tự nhiên, tủ được đóng tại xưởng nội thất công ty TNHH SXTM Nguyệt Ánh.