Tag Archives: Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo mật thông tin nội thất nguyệt ánh
Chính sách bảo hành   * Quy định bảo hành các sản phẩm NỘI THẤT HÒA PHÁT Chính hãng . + Thời gian bảo hành : Tất cả mặt hàng do http://noithatnguyetanh.com/ cung cấp được bảo hành miễn phí 12 tháng kể từ ngày giao hàng và lắp đặt hoàn thiện. Điều kiện bảo hành   Chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành đối với mọi trục trặc kỹ thuật đối với các lỗi .