Tag Archives: Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin nội thất nguyệt ánh
Chính sách bảo mật thông tin Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http://noithatnguyetanh.com/ bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin http://noithatnguyetanh.com/ cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và http://noithatnguyetanh.com/ liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại http://noithatnguyetanh.com/ nhằm đảm bảo quyền lợi .