Tag Archives: Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Chính sách bảo mật thông tin nội thất nguyệt ánh
Chính sách đổi trả   Khi quý khách chọn sản phẩm nhưng lại không có nhu cầu hay muốn dùng sản phẩm khác, thì quý khách phải tuân thủ theo quy định sau mới được đổi trả hàng: Đối với những hàng chưa giao: Khách hàng có thể gọi điện cho nhân viên kinh doanh đang làm việc với mình, để thỏa thuận chuyển sang mặt hàng khác. Kinh doanh sẽ làm lại báo .