Tag Archives: Rèm vải Vĩnh Phúc

Sử dụng rèm cửa để kiểm soát ánh sáng chiếu vào căn phòng

Rèm cửa có rất nhiều chức năng khá đa dạng và phong phú. Chức năng của nó ngày càng thiết kế, sáng tạo, phát triển đa dạng là trang trí, chắn gió, giảm âm, cản nhiệt, tạo không gian… và điều tiết ánh sáng. Điều tiết ánh sáng là một chức năng là chức năng không còn mới lạ đối với người tiêu dùng. Việc điều tiết ánh sáng của rèm cửa phụ thuộc .